Μαθήματα Β’ Λυκείου – Κατευθύνσεις

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2 Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ+2Ε
3 Φυσική Παραγωγή 2Θ+3Ε
4 Ζωική Παραγωγή 2Θ+1Ε
5 Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+2Ε
6 Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε
7 Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+1Ε
8 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Λογιστικής 3Θ+3Ε
2 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές
4 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική(Logistics)
5 Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
6 Στοιχεία Δικαίου (Αστικό-Εμπορικό-Εργατικό-Τουριστικό)
7 Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική
8 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

Τομέας Πληροφορικής

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3E
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3 Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
4 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε
7 Αγγλικά Τομέα
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ