Ανοικτή Τάξη

Το ανοικτό στην κοινωνία σχολείο προωθεί την ανάπτυξη δημιουργικής και συμπεριληπτικής νοοτροπίας στους μαθητές, ενδυναμώνει την κοινωνική τους συνείδηση, ενισχύει τη διαμόρφωση συμμετοχικής και συνεργατικής κουλτούρας στους μελλοντικούς πολίτες προάγοντας ταυτόχρονα «ζωντανή» γνώση. Η αλληλεπίδραση σχολείων μεταξύ τους αλλά και με φορείς της κοινότητας  προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που θα ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους.

Με το βλέμμα σε έναν πλανήτη που αλλάζει, η «Ανοικτή Τάξη» του 1ου ΕΠΑΛ Πλωμαρίου στοχεύει, μέσα από δράσεις φιλοπεριβαλλοντικού προσανατολισμού και με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών, να αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών με άλλα σχολεία και φορείς της τοπικής κοινωνίας για τη διάδοση καλών πρακτικών.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η σχολική κοινότητα φιλοδοξεί να προετοιμάσει τους μαθητές της να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της ζωής εμπλουτίζοντας τις δεξιότητες τους και επεκτείνοντας την αντίληψή τους.