Ταυτότητα του σχολείου

Το σχολείο μας ιδρύθηκε με το Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α’) και βρίσκεται στο Πλωμάρι του νομού Λέσβου. Στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα της πρώην Γεωπονικής Σχολής  και λειτουργεί με πρόγραμμα πρωινού κύκλου μαθημάτων.

Στο σχολείο λειτουργούν οι ειδικότητες:

  1. Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
  2. Διοίκησης και Οικονομίας, και
  3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής