Β’ Λυκείου

Γενικής Παιδείας

1.       Νέα Ελληνικά
 2.       Άλγεβρα
 3.       Γεωμετρία
 4.       Φυσική

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος:

5.       Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
 6.       Φυτική Παραγωγή
 7.       Ζωική Παραγωγή

Τομέας Πληροφορικής:

5. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών
 6. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών
 7. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια