Μαθήματα Β’ Λυκείου – Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες/Εβδομάδα
1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Θετικές Επιστήμες Φυσική 1
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Θρησκευτικά 1
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
7. Φυσική Αγωγή 1
Σύνολο 12