Γ’ Λυκείου

Γενικής Παιδείας

1.  Νέα Ελληνικά
 2.  Άλγεβρα (Μαθηματικά)

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών:

3.   Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  4.  Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
  5. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

6. Ασφάλεια Τροφίμων

Τομέας Πληροφορικής, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής:

 7. Προγραμματισμός Υπολογιστών
   8.  Δίκτυα Υπολογιστών
   9. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς