Μαθήματα Γ’ Λυκείου – Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες/Εβδομάδα
1. Ελληνική Γλώσσα 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Φυσική Αγωγή 1
Σύνολο 12