Μαθήματα Γ’ Λυκείου – Κατευθύνσεις

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2Θ+2Ε
4 Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ+3Ε
5 Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 2Θ+3Ε
6 Ασφάλεια Τροφίμων 2Θ+1Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3 Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ+2Ε
4 Φορολογική Πρακτική 2Θ+4Ε
5 Λογιστικές Εφαρμογές
6 Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

Τομέας Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών
2 Δίκτυα Υπολογιστών
3 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
7 Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
8 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ