Αίτηση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2019

Οι αιτήσεις/δηλώσεις των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα είναι διαθέσιμες στο σύστημα myschool από σήμερα 20/3/2019 και ώρα 13:00, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό email που εστάλη χθες το μεσημέρι από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΠΕΘ προς τις ΠΔΕ και ΔΔΕ: «Προθεσμία υποβολής από Τετάρτη 20 έως και Παρασκευή 29 Μαρτίου. Για την πρώτη ημέρα, Τετάρτη 20 Μαρτίου, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη μετά τις 13:00.»

Εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών λόγω της εποχικής γρίπης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας εγκύκλιο με την οποία οι απουσίες των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εάν είναι ενήλικοι, προσκομίσουν στη σχολική μονάδα πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο. Η εγκύκλιος έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7%CF%82.pdf